Gericht op ontwikkeling en resultaat

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding die is gericht op groei en verandering. Het heeft een uitgesproken resultaat- en toekomstgericht karakter en kan over allerhande thema’s gaan: gezin, relatie, gezondheid, zingeving, communicatie, …

Ik begeleid jou systematisch bij het verwerven van meer inzicht in je situatie, je eigen sterktes, gedragspatronen en overtuigingen. Ik dien als klankbord, als katalysator, als spiegel, als supporter, als luis in de pels.

Als ontwikkelingsgerichte coach zet ik het belang van het proces naast dat van het resultaat. Terwijl je onderweg bent naar je doel, ondersteun ik je bij het vergroten van je zelfsturing zodat je je toekomstige projecten zelf in handen kunt nemen.

Systematisch

Doelbepaling
Je stapt in coaching omdat je voor een bepaalde uitdaging of vraagstuk in je leven staat. We gaan samen op zoek welk doel hier aan gekoppeld kan worden. Een doel dat écht past bij jou om die welbepaalde uitdaging tot een succes te maken. Wispelturige quick fixes leiden niet tot duurzame oplossingen. Wel keuzes die diep geworteld zijn in jouw verhaal, identiteit en groter geheel.

Strategiebepaling
We onderzoeken en bepalen op welke manier je dit doel het best kunt bereiken. We brengen je mogelijkheden en hulpbronnen in kaart zodat je die ten volle kunt inzetten.

Uitvoering
Als je tenslotte concrete stappen onderneemt richting jouw doel, ben ik er vooral om je aan te moedigen.

Geen therapie

Beide vormen van hulpverlening stellen je in staat om positieve veranderingen in je leven aan te brengen. De begeleiding ziet er echter anders uit.

Therapie is een eerder langdurig proces waarbij je samen met je therapeut problemen, overtuigingen, gedrag, relatieproblemen, gevoelens en soms lichamelijke reacties onderzoekt en oplost. Het proces van coaching start bij jouw leven in het hier en nu en is meer actiegericht.

Je kiest best het type hulpverlening i.f.v. je hulpvraag. Afhankelijk van die hulpvraag zal de ene dan wel de andere begeleiding effectiever zijn. Twijfel je? Neem gerust contact met me op.

Eigen-Wijzer © 2021.  Privacy Policy