Een belemmerend patroon

Onder perfectionisme gaat een prachtige set kwaliteiten schuil die de motor kunnen zijn in je werk en je leven. De motor wordt echter een rem als die kwaliteiten veelvuldig en langdurig op een overdreven manier worden ingezet. Dan spreken we over een belemmerend patroon dat kan leiden tot  o.a. piekeren, overspanning, overwerkt zijn en zelfs tot burn-out.

Je kunt perfectionisme herkennen aan:

  • te hoge kwaliteitseisen stellen
  • faalangst en andere angsten
  • drang om alles onder controle te houden
  • bevestigingsdrang
  • laag zelfbeeld
  • piekeren
  • uitstelgedrag
  • groot verantwoordelijkheidsgevoel
  • verbeten blijven doorgaan, tegen beter weten in
Perfectionismecoaching

Ik pas de OCP-methodiek van Marcel Hendrickx van Het Ontwikkelingsinstituut al verschillende jaren succesvol toe in mijn praktijk. De methodiek is gebaseerd op het principe van interne delen binnen NLP (neuro-linguïstisch programmeren).  NLP gaat ervan uit dat we als mens bestaan uit verschillende delen die onze gedachten, gevoelens en gedrag aansturen en dit altijd met een positief doel voor ogen. We vinden dit mensbeeld bijvoorbeeld ook terug in Voice Dialogue.

In de coaching herstellen we de samenwerking tussen het deel dat jouw perfectionisme aanstuurt en het deel dat jou wil laten leven als een vrij persoon. Je legt contact met de ware kracht die onder je perfectionisme schuilt en je gaat die kracht op een meer evenwichtige manier inzetten om je doelen te bereiken.

Het resultaat? Je wordt (terug) een vrij persoon die in staat is om vanuit authenticiteit en spontaniteit te leven. Je kan je wilskracht op een succesvolle, soepele manier inzetten.

Praktisch

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Beroepsvereniging van Perfectionismecoaches.

De doorlooptijd van een OCP-traject is voor iedereen verschillend. Alle trajecten zijn afgerond tussen de 6 en 9 sessies . Een sessie duurt ongeveer 1,5 uur.

Dit traject kan zowel live als online (of een combinatie van beide) verlopen.

Eigen-Wijzer © 2021.  Privacy Policy