Van positieve stress naar burn-out

Maatschappelijke fenomenen allerhande leggen behoorlijk wat druk op ons als burger, als werknemer, als moeder/vader, … . Die druk kan – mits goed gedoseerd – motiverend werkend. Dan functioneer je in de zogenaamde groene zone.

Het combineren van al die rollen en/of het verhogen van de druk kan je stress-meter oranje laten kleuren. Het is een uitnodiging om wat gas terug te nemen en meer balans te brengen tussen je energiegevers en energievreters. Slaag je hier niet in, dan loop je een verhoogd risico om in de rode zone terecht te komen en is een burn-out na verloop van tijd niet meer veraf.

Stress- en burn-out coaching

Stress- en burn-out coaching is gericht op inzicht in je eigen stressoren en op het verbeteren van jouw stress-copingvaardigheden. Op intensieve en systematische wijze leer je methodes om je stress te verminderen. Op een deskundige manier toegepast, is het een effectieve werkvorm om burn-out te voorkomen of ervan te herstellen.

Hoe? We brengen al jouw rollen in kaart, de stresstriggers en de alarmsignalen.
Je leert hoe je tijdig kunt ingrijpen om je meter niet in het rood te laten gaan.
Staat je stressmeter toch in het rood en/of zit je thuis met een burn-out, dan fungeert deze coaching in de eerste plaats als een rustpunt waar je op verhaal kunt komen.
Zodra je terug grond onder je voeten voelt, werken we stapsgewijs aan je herstel en zoeken we naar een manier die bij jou past om meer in flow te leven en werken.

Praktisch

De duurtijd van dit traject is zeer afhankelijk van de hulpvraag en begintoestand. Na het intakegesprek kan ik jou een inschatting geven van het benodigd aantal gesprekken. Een sessie duurt 1 uur.

Heel wat werkgevers zijn bereid om – al dan niet volledig – de kosten voor dit traject te dragen. Neem zeker in overweging om een aanvraag te doen bij jouw werkgever. In ieder geval is jouw privacy gegarandeerd. Als de werkgever een terugkoppeling verwacht, is dit steeds in samenspraak met jou.

Eigen-Wijzer © 2021.  Privacy Policy